Các Môn Phái Hệ Kim


Dựa theo nguyên lý ngũ hành tương sinh - tương khắcKim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

 

Các phái hệ Kim bao gồm

 

Thiếu Lâm

Kim cương nợ mục
Danh môn chi thủ
Trung chính cương mãnh
Phổ độ chúng sinh

Thân tựa kim cang, lòng tựa bồ đề, phát huy diệu pháp, lấy thủ thay công.

Tổng quan về môn phái Thiếu Lâm:

 • Ngũ HànhKim.
 • Khắc chế: Tiêu Dao, Đường Môn, Ngũ Độc.
 • Vũ khí: Côn.
 • Đặc điểm: Cận chiến, phản đòn.
Thiên Vương

Lục hãn sơn hà
Vạn phu mạc địch
Hận thiên vô bả
Hận địa vô hoàn

Địch yếu truy đuổi, địch mạnh phòng thủ, am tường cận chiến, mạnh mẽ khống chế.

Tổng quan về môn phái Thiên Vương:

 • Ngũ HànhKim.
 • Khắc chế: Tiêu Dao, Đường Môn, Ngũ Độc.
 • Vũ khí: Song Chùy.
 • Đặc điểm: Cận chiến, phòng thủ.

Tàng Kiếm

Hạc qui cô sơn
Ánh ba tỏa lan
Phong tháp vân cảnh
Hoàng long thổ thúy

Chỉ có thể công, khó có thể thủ, lấy thân làm kiếm, sức mạnh vô song.

Tổng quan về môn phái Tàng Kiếm:

 • Ngũ HànhKim.
 • Khắc chế: Tiêu Dao, Đường Môn, Ngũ Độc.
 • Vũ khí: Song Kiếm.
 • Đặc điểm: Cận chiến, công cao.

 Hướng dẫn tân thủ Các thông tin tân thủ