Các Môn Phái Hệ Kim


Dựa theo nguyên lý ngũ hành tương sinh - tương khắcKim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

 

Các phái hệ Mộc bao gồm

 

Tiêu Dao

Bằng hư ngự phong
Lai khứ vô trung
Thỉnh quân nhập ung
Phù quang kinh ảnh

Thân tự cá bơi, chuyển như chim bay, thủ pháp linh hoạt, khống chế kẻ địch.

Tổng quan về môn phái Tiêu Dao:

 • Ngũ HànhMộc.
 • Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.
 • Vũ khí: Thương.
 • Đặc điểm: Cận chiến, khống chế.
Đường Môn

Danh gia thục trung
Đệ nhất ám khí
Hành tung bí ẩn
Nhất kích tất sát

Sở trường ám khí, cạm bẫy ẩn mình, linh hoạt tấn công tiêu diệt kẻ địch.

Tổng quan về môn phái Đường Môn:

 • Ngũ HànhMộc.
 • Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.
 • Vũ khí: Liên Nỏ.
 • Đặc điểm: Tầm xa, bẫy, bạo kích


Ngũ Độc

Miêu cương bắc tộc
Thiện ác vô định
Cổ độc quán thiên
Tâm nhược bạch bích

Sở hữu kịch độc, triệu hồi linh thú, vô hình tấn công, đau đớn đoạt mạng.

Tổng quan về môn phái Ngũ Độc:

 • Ngũ HànhMộc.
 • Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.
 • Vũ khí: Sáo.
 • Đặc điểm: Tầm xa, triệu hồi, độc công.


 


Hướng dẫn tân thủ Các thông tin tân thủ