Các Môn Phái Hệ Kim


Dựa theo nguyên lý ngũ hành tương sinh - tương khắcKim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

 

Các phái hệ Kim bao gồm

 

Võ Đang

Âm dương viên dung
Công thủ tự như
Chân võ hộ thể
Kiếm khí lăng hà

Âm dương hòa hợp, mượn kiếm sinh công, mượn khí sinh thủ, kiếm khí cân bằng.

Tổng quan về môn phái Võ Đang:

 • Ngũ HànhThổ.
 • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
 • Vũ khí: Kiếm.
 • Đặc điểm: Tầm xa, cân bằng.
Côn Lôn

Tôn kính võ dũng
Hùng cứ Tây Vực
Hô phong hoán vũ
Mộng tưởng Trung Nguyên

Cuồng phong sấm sét tấn công kẻ địch, phi kiếm ngự thể, di chuyển linh hoạt.

Tổng quan về môn phái Côn Lôn:

 • Ngũ HànhThổ.
 • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
 • Vũ khí: Song Kiếm.
 • Đặc điểm: Cận chiến, né cao.


Trường Ca

Thanh âm trường khiếu
Giang trục nguyệt thiên
Ngân chúc thanh vận
Dạ dẫn phong lam

Dáng người uyển chuyển, xuất chiêu như múa, tựa thực tựa mơ, hỗ trợ mạnh mẽ.

Tổng quan về môn phái Trường Ca:

 • Ngũ HànhThổ.
 • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
 • Vũ khí: Quạt.
 • Đặc điểm: Tầm xa, hỗ trợ.


 

Hướng dẫn tân thủ Các thông tin tân thủ