Để cài đặt cho IOS bạn vui lòng click tải Game bên dưới

Link Trực Tiếp
Link Dự Phòng 1

Sau khi cài xong bạn vui lòng xác minh độ tin cậy của ứng dụng Võ Lâm MOBILE VN


 

Sau đây là các bước hướng dẫn để có thể dễ dàng xác nhận các thông tin này.
 

 

Bước 1. vào mục Cài Đặt   Cài Đặt ChungBước  2. Vào phần  "Quản Lý Thiết Bị" hoặc "Cấu Hình"Nhiều máy Cần xác thực qua Cấu Hình.Bước  3. Chọn Pinon Company Limited


 

Click tin cậy Pinon Company Limited.Bước  4. Chọn Tin Cậy " Pinon Company Limited " >Tin Cậy.Xác nhận ICON đã hoàn tất và "Vào Game".Sau khi hoàn thành bạn có thể truy cập vào Game và chơi bình thường !

Hướng dẫn tân thủ Các thông tin tân thủ